Program 14. 12. 2023 (čtvrtek)

09:30  zahájení (doc.MUDr.I.Kiss, prof.MUDr.J.Fínek)

09:40 – 11:30 Blok I: Breast – MUDr.K.Petráková

 • Adjuvantní léčba HR+HER2- pacientek s vysokým rizikem relapsu ( studie NATALEE, MonarcheE..)

20 minut,  Tesařová P.

 • Metastatický karcinom prsu HER2 pozitivní -poolovaná analýza studií Destiny Breast 02,03, studie, studie PERgain.

 15 minut, Zimovjanová M.

 • Sekvence léčby MBC HR pozitivní HER2 negativní (studiue SONIA, PALMIRA, PADA1, PACE, MAINTAIN)

 20 minut, Petráková K.

 • TROPICS 02- aktualizace výsledků, postavení léčby v MBC.

 15 minut, Čmejlová V.

 • Prediktivní markery

   15 minut, Holánek M.

 • Metaanylýza studií s ovarialní ablací, možnosti řešení menopauzálních symptomů.

  15 minut, Bielčiková Z.

11:30 – 12:30 Sympozium Astra Zeneca

12:30 – 13:15 Oběd

13:15 - 14:15 Blok II: Varia – prof.MUDr.R.Soumarová

 • Maligní melanom: Kubala E. 20 min.
 • Nádory hlavy a krku: Vošmik M. 15 min.
 • Nádory CNS: Soumarová R. 20 min.
 • Sarkomy: Kopečková K. 15 min.

14:15 - 15:30 Blok III: Urologie – prof.MUDr.T.Buchler

 • Karcinom močového měchýře – metastatický: Buchler T.
 • Karcinom močového měchýře – nemetastatický: Matoušková M.
 • Karcinom prostaty: Svoboda T.
 • Karcinom ledviny: Poprach A.

15:30 – 15:45 coffee break

15:45 – 17:15 Blok IV. GIT – doc.MUDr.I.Kiss

 • Role imunoterapie u časného stadia nádorů jícnu a žaludku. Doc.MUDr. Lordick Obermannová R.

(ATTRACTION-5, Perioperative PD-1 antibody toripalimab plus SOX or XELOX chemotherapy versus SOX or XELOX alone)

 • Nádory pankreatu – od neoadjuvance po paliaci. Mohelníková Duchoňová M. (NORPACT-1, PANOVA-3)
 • Nádory jater a žlučových cest. Kiss I. (SGNTUC-019, KEYNOTE-966)
 • Neoadjuvance u nádorů kolorekta. Cvek J.

( PROSPECT: Neoadjuvant Chemoradiation vs FOLFOX With Selective Chemoradiation for Locally Advanced Rectal Cancer)

 • Personalizovaná léčba kolorektálního karcinomu. Tomášek J. (CodeBreaK 101, AtezoTRIBE, FIRE-4)

17:15 – 18:15 satelitní sympozium  BMS

18:30 Slavnostní večeře v hotelu

Program 15. 12. 2022 (pátek)

9:00 – 10:30 Blok V. Plíce – doc.MUDr.M.Zemanová

 1. 5 let up-date studie ADAURA a novinky v terčové léčbě NSCLC: Koubková L.
 2. Neoadjuvantní chemoimunoterapie NSCLC - nový standard léčby: Petruželka L.
 3. Adjuvantní imunoterapie NSCLC: Zemanová M.
 4. Novinky v léčbě SCLC: Drosslerová M.

10:30 – 11:00 coffee break

11:00 – 12:30 Blok VI: Gynekologie – prof.MUDr.J.Fínek

 1. Imunoterapie v léčbě ca endometria a  cervixu: Melichar B:
 2. Kombinace imunoterapie  a chemoterapie v léčbě endometriálního karcinomu : Fínek J.
 3. Novinky z konference ESGO : Nohejlová A.
 4. Sdělení :Současné trendy v operační léčbě karcinomu endometria: Pluta M

12:30 Ukončení akce

12:30 – 13:30 Oběd

Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved