Program 9. 12. 2021 (čtvrtek)

09:30 Zahájení: doc. MUDr. Jana Prausová

09:40 - 11:00 Blok I. Breast prim. MUDr. Katarina Petraková

MUDr. Zimovjanova: Budoucnost HER2 pozitivní karcinom prsu
MUDr. Reifová Palbiciklib v léčbě MBC
Doc. MUDr. Prausová: Co prokázala terapie ribociklibem novými OS daty ze studie MONALEESA-2
MUDr. Petrakova: Možnosti neoadjuvantní imunoterapie u TNBC
MUDr. Čmejlova: Nové možnosti léčby metastatického TNBC
11:00 - 11:15 coffee break

11:15 – 12: 45 Blok II. Gyn. Prof. MUDr. B. Melichar

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. : Niraparib – nová možnost léčby ovariálního karcinom
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.: Pembrolizumab v léčbě karcinomu děložního čípku
Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.: Molekulární klasifikace karcinomu endometria
MUDr. Anežka Zemánková: Nové molekuly v léčbě druhé linie karcinomu děložního čípku
12:45 - 13:30 oběd

13:30 – 15:00 Blok III: Uro prof. MUDr. Jindřich Fínek

MUDr. Kopečková: CheckMate 214 – 5letá data
Doc. MUDr. Prausová: Bavencio
MUDr. Katolická: močový měchýř
Prof. MUDr. Fínek: mHSPC
Prof. MUDr. Odrážka: Oligometastatický karcinom prostaty

15:00 – 16:00 satelit Roche

Moderní přístup k léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

16:00 – 17:00 satelit BMS

Kombinovaná imunoterapie se dvěma cykly chemoterapie- nová možnost léčby pro pacienty v 1.linii NSCLC aneb studie CheckMate 9LA v otázkách a odpovědích
19:30 – 22:00 slavnostní vánoční společná večeře s reprodukovanou hudbou

Program 10. 12. 2021 (pátek)

9:00 – 10:15 Blok IV. Varia doc. MUDr. Renata Soumarová

MUDr. Krajsová: CheckMate 067 - 6,5 letá data
MUDr. Kopečková: Novinky v léčbě NET
MUDr. Šustrová: Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů a kazuistika z reálné klinické praxe
MUDr. Vošmik: Best of in HaN
MUDr. Kopečková: Novinky v léčbě sarkomů měkkých tkání

10:15 – 11:30 Blok V. GIT prim.MUDr. Eugen Kubala

MUDr. Vošmik: Novinky v léčbě karcinomu jícnu a žaludku
MUDr. Kopečková: Revoluce v léčebném přístupu léčby žlučových cest
MUDr. Petruželka: Kam směřuje léčba karcinomu pankreatu?
MUDr. Kubala: Imunoterapie u kolorektálního karcinomu nejen u MSI-H
MUDr. Soumarová: Postavení trifluridin/tipiracilu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu
11:30 – 11:45 coffee break

11:45 – 12: 45 Blok VI. Lung prof. MUDr. Luboš Petruželka

Klíčové události v imunoterapii

Prof. MUDr. Petruželka: IMpower010 CheckMate 816
MUDr. Svatoň: CheckMate 9LA
Doc. MUDr. Zemanová: FDA Pooled analysis of first-line chemo-IO vs IO in adv NSCLC with PD-L1 1% to 49%

Cílená terčová léčba

MUDr. Havel: CodeBreaK100 BOS172738 :CHRYSALIS, Patritumab Deruxtecan in EGFR-Mutated NSCLCTROPION-PanTumor01
Doc. MUDr. Zemanová: Varia
Prof. MUDr. Petruželka: závěry pro praxi

12:45 Ukončení akce

13:00 – 14:00 oběd
Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved