BEST of ONCOLOGY

navazuje na předchozí ročníky Best of ASCO a má za cíl prezentovat nejnovější poznatky v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.

TERMÍN: 14. - 15. 12. 2023
Úvodní slovo garanta akce:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkujeme za Váš projevený zájem o již 4.ročník Best of Oncology, zaměřující se na novinky z klinické praxe i z výzkumu v nejdůležitějších oblastech klinice i radiační onkologie.
Podrobné informace najdete v programu, který průběžně aktualizujeme
 
Těšíme se na setkání s Vámi v předvánoční Praze

Za odborný výbor:

prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD
 
Organizátoři a kredity:

Organizátorem a pořadatelem akce je vzdělávací agentura Medworld s.r.o. s odbornou garancí ČOS ČLS JEP a ORAK FN Plzeň
Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a bude ohodnocena 12kredity.
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved